CCTV

Binnen het kader van het beheersbaar houden van risico’s, welke bedrijfsprocessen negatief kunnen beïnvloeden, vormt een cctv (close circuit television) systeem een steeds belangrijkere schakel.

De huidige stand van de techniek stelt u in staat om op een zeer flexibele manier cctv systemen te laten communiceren. Bijvoorbeeld inbraakdetectie systemen en toegangscontrole systemen. Deze zijn ook zeker toepasbaar in een zwembad als aanvulling op het toezicht. Onder de waterspiegel worden speciaal daartoe ontworpen zwembadcamera’s geïnstalleerd. De zwembadcamera is gelinkt met een monitor in een waterdichte behuizing die naar keuze op full screen of in kwadrant wordt weergeven.

Internet, IP camera’s, harddisk recording, onbeperkte gegevensopslag en locatie-onafhankelijkheid zijn criteria waarmee we vandaag de dag bij het configureren van een cctv systeem rekening houden. Vanuit bewakingsoogpunt vormt een cctv systeem een onmisbaar hulpmiddel om taken succesvol uit te kunnen voeren. De bewakers en toezichthouders worden immers in staat gesteld om op meer plaatsen te kijken en te reageren op ongewenste situaties.

Het kijken blijft wel noodzakelijk in tegenstelling tot automatische detectie!
Uiteindelijk is een cctv systeem een middel om te observeren en te registreren.

Zie ook het Poseidon systeem in de afweging detectie of observatie.