Water

bewezen effectief

Veiligheid
en gezondheid.

Daar maken wij ons sterk voor!

Referenties

Poseidon detectiesystemen beveiligen honderden zwembadaccommodaties over de hele wereld. Enkele van de zwembaden in Nederland zijn:

 

Dhr. mr. Evert-Jan Hulshof directeur Nationaal Raad Zwemveiligheid (NRZ)

“Het benutten van moderne technologie – zoals een drenkelingenwaarschuwings- en detectiesysteem – als hulpmiddel voor en in aanvulling op bestaande structuren kan de veiligheid in zwembaden verhogen.”

 

Jan Rijpstra burgemeester van Smallingerland, voorzitter Dutch Don’t Drown Foundation en voormalig Tweede Kamerlid.

“Leer kinderen op jonge leeftijd zwemmen maar leer ze ook wat de gevaren in het water kunnen zijn, zowel in het zwembad als in zee, meren en rivieren.  Als Tweede Kamerlid heb ik het initiatief genomen om een pilot met het drenkelingendetectiesysteem uit te voeren. Dat was succesvol en verdient een brede toepassing.”

 

Dr. Joost Bierens anesthesist en eindredacteur van Drowning, het internationale standaardwerk over verdrinking. “In tegenstelling tot wat velen denken, gebeurt een verdrinking in een zwembad zonder gegil en onopvallend. Iedere zwembadmedewerker zal dat moment makkelijk kunnen missen. Hoe korter de periode onder water, hoe groter de kans op overleving en hoe kleiner de kans op de permanente gevolgen van hersenschade door zuurstofgebrek.”

 

Reddingen

De Poseidon detectiesystemen hebben al veel levens gered. Bekijk hier enkele van deze reddingsacties:

Marcel Jagersma auteur van het boek ‘Luctor et Emergo’ een verkennende studie naar een nieuwe visie op toezicht in zwembaden, co- auteur van het hoofdstuk ‘public and private pools’ van het boek ‘Drowning’. Tevens secretaris van Dutch Don’t Drown Foundation.

“De Dutch Don’t Drown Foundation zet zich in om wereldwijd verdrinking te verminderen. Alle middelen die voorhanden zijn moeten worden hierbij worden ingezet.”

 

André Bruins unitmanager Sport bij Accres Apeldoorn B.V., de exploitant van Aquacentrum Malkander. “Sinds de opening (nieuwbouw 1999) maken onze toezichthouders van Aquacentrum Malkander in Apeldoorn bij het wedstrijdbad gebruik van de eerste generatie van het Poseidon Drenkelingendetectiesysteem. Zij beschikken daarbij over een extra zintuig ten opzichte van hun collega’s die in het recreatiebad (of in een ander zwembad van Accres) toezicht houden op de veiligheid van onze gasten. Het systeem geeft extra, maar geen vervangende waakzaamheid. Alertheid blijft altijd en overal het belangrijkste uitgangspunt, maar een goed werkend systeem kan mogelijk seconden schelen in detectie en reddend handelen. Seconden die van groot belang voor de drenkeling kunnen blijken. Het systeem wordt met regelmaat getest op werking, ook al omdat er zich in de afgelopen jaren gelukkig nooit een drenkelingendetectie in Aquacentrum Malkander heeft voorgedaan. Gelukkig maar. Al met al zijn wij blij bijgedragen te hebben aan de ontwikkeling van waakzaamheid in zwembaden overal ter wereld. Wij gunnen iedere zwemmer de optimale waakzaamheid op ieder moment!”

Meer dan 15 jaar een scherpe focus

Neem contact op voor een helder advies.

Wij stellen u graag onze referenties voor.

Uiteraard hebben wij in de 15 afgelopen jaren al heel veel projecten mogen maken en verzorgen. Verspreid over Nederland en van klein tot groot. Projecten waar we steeds met veel enthousiasme onze schouders onder hebben gezet. We tonen u graag een selectie van onze referenties.