Water

Lifeguard ZRZ

Veiligheid
en gezondheid.

Daar maken wij ons sterk voor!

 

Een onderdeel van de CE1 betreft het opleiden voor ZRZ of te wel het Zwemmend Redden voor Zwembaden. De eisen, die aan het examen gesteld worden, hebben vooral betrekking op de praktijk. Hoe kan ik iemand die in het water van een zwembad in nood verkeert redden en welke handelingen moet ik daarbij verrichten. Dat je daarvoor een goede conditie moet hebben spreekt voor zich, maar worden getoetst tijdens dit praktijk examen. Alvorens je examen mag doen, dien je één competentieopdracht te hebben gemaakt op papier. Daarmee laat de kandidaat zien dat hij/zij voldoende theoretische kennis bezit om het verschil te weten tussen een droge en een natte reddingen en de wijze waarop een verdrinkingsprocedure dient te verlopen en het belang ervan. Immers elke seconde telt!

Het ZRZ certificaat is twee jaar geldig. Als directie van de accommodatie doet u er goed aan elke twee jaar minimaal het examen zwemvaardigheid te laten toetsen door een externe gelicentieerde examinator, die bevoegd en bekwaam is het zwemvaardigheidsexamen af te nemen.

De eindtermen van dit examen zijn overeenkomstig de actuele eisen die de KNBRD stelt aan het examen Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ). De gelicentieerde examinator neemt het examen af in uw zwembad en kan worden gecontroleerd door een rapporteur van de KNBRD. Ieder zwemvaardigheidsexamen wordt officieel door ons aangevraagd bij de KNBRD.

Wij kunnen enkel het examen ZRZ afnemen voor zowel nieuwe deelnemers als herhalers, maar ook een passende training aanbieden zodat vaardigheden en kennis worden bijgebracht. In overleg met u kunnen we komen tot een op maat gemaakt opleidingsplan waarbij enkel 1 uur kan volstaan voor het afnemen van een zwemvaardigheidsexamen voor maximaal 15 personen of meerdere dagdelen verspreid over enkele weken.

 

 

Uitgangspunten in geval van herhalers:

  • Het zwemvaardigheidsexamen is uiterlijk 2 jaar geleden afgenomen, waarmee de deelnemer als een herhaler wordt aangemerkt;
  • Maximum aantal deelnemers per training 15 personen;
  • Deelnemers zijn reeds eerder opgeleid tot Lifeguard, uiterlijk binnen 2 jaar van aanvraag;
  • Dat de deelnemer een herhaler is dient hij/zij aan te tonen met een bewijs van deelname / certificaat KNBRD;
  • Kan de deelnemer dit bewijs niet tonen dan is hij/zij een herintreder en zijn de voorwaarden van kracht als zijnde die van een nieuwe deelnemer;

 

Om het zwemvaardigheidsexamen te mogen uitvoeren, dient één schriftelijk uit te voeren competentie opdracht verricht en beoordeeld te zijn door de docent. Op de dag van het zwemvaardigheidsexamen moet deze kunnen worden getoond met een voldoende beoordeling.

Na behalen van zwemvaardigheidsexamen ontvangen de deelnemers het certificaat Zwemmend Redden voor Lifeguards (ZRZ) in zwembaden van de KNBRD.

Het ZRZ certificaat mag niet verward worden met het NRZ diploma Lifeguard CE1 immers zijn aan deze certificeerbare eenheid 1 meer contacturen verbonden en maakt een mondeling examen deel uit van de opleiding.

Het programma wordt in samenspraak met ons opgesteld, rekening houdende met beschikbaar zwemwater en theorie ruimte.

De eisen waaraan de deelnemers dienen te voldoen zijn hieronder te downloaden.

DOWNLOAD EINDTERMEN ZRZ

Meer dan 15 jaar een scherpe focus

Neem contact op voor een helder advies.

Wij stellen u graag onze referenties voor.

Uiteraard hebben wij in de 15 afgelopen jaren al heel veel projecten mogen maken en verzorgen. Verspreid over Nederland en van klein tot groot. Projecten waar we steeds met veel enthousiasme onze schouders onder hebben gezet. We tonen u graag een selectie van onze referenties.