Water

Lifeguard CE1

Veiligheid
en gezondheid.

Daar maken wij ons sterk voor!

LIFEGUARD CE1

De branche kent de complete lifeguard opleiding, die door de Nationale Raad Zwem- veiligheid is erkend en dat betreft de Lifeguard opleiding CE1 (certificeerbare eenheid 1), die deel uitmaakt van een groter geheel om opgeleid te worden als all-round zwembadmedewerker.

De opleiding tot Lifeguard Certificeerbare eenheid 1, is gebaseerd op de methodiek en de eindtermen gesteld door de Nationaal Raad Zwemveiligheid. Wij maken ook gebruik van de door NRZ voorgestelde  lesboeken Lifeguard LG1.

 

  • Inzicht van verantwoordelijkheden op de drie niveau’s (bestuurlijk-, management- en uitvoerend-);
  • het toe kunnen passen van organisatorische maatregelen gericht op het begrijpen van een toezichtplan en het uitvoeren van lifeguard werkzaamheden;
  • inzicht verschaffen hoe beveiligingsmaatregelen genomen kunnen worden na inschatting van de risico’s in een zwembad;
  • toetsing van fysieke en technische vaardigheid (ZRZ);
  • inzicht verschaffen in eigenschappen die een lifeguard dient te bezitten en/of te ontwikkelen en de praktische invulling hiervan in de eigen organisatie.

Meer dan 15 jaar een scherpe focus

Neem contact op voor een helder advies.

Wij stellen u graag onze referenties voor.

Uiteraard hebben wij in de 15 afgelopen jaren al heel veel projecten mogen maken en verzorgen. Verspreid over Nederland en van klein tot groot. Projecten waar we steeds met veel enthousiasme onze schouders onder hebben gezet. We tonen u graag een selectie van onze referenties.