Ronald McDonald Centre Special Friend

Vanaf april 2012 is Eyeview Systems een Special Friend van het Ronald McDonald Centre Only Friends te Amsterdam. In hun zwembad is het Poseidon Drenkelingendetectiesysteem geïnstalleerd.

Eyeview Systems biedt het Ronald McDonald Centre Only Friends ondersteuning in het onderhoud van het Poseidon systeem. Zo kunnen ze er zeker van zijn dat het systeem optimaal functioneert ter ondersteuning van de lifeguards, die continue aanwezig zijn op het moment dat er gebruik gemaakt wordt van het zwembad.

Eyeview Systems heeft er bewust voor gekozen om Special Friend te worden van het Ronald McDonald Centre Only Friends, omdat hun doelgroep extra kwetsbaar is voor ongevallen. Ook voor Eyeview Systems is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk, waardoor wij ervoor hebben gekozen om Special Friend te worden van het Centre.