Camera Observatie

Camera observatie-systeem

Voor extra toezicht

Een observatiecamera kan worden ingezet op locaties die door de lifeguard niet of moeilijk te scannen zijn of waar extra toezicht wenselijk is. Enkele voorbeelden:

  • Dode hoeken in een (recreatie)bassin
  • Het plonsbad van een glijbaan
  • De instapbak van een glijbaan.

Aangeraden wordt een observatiesysteem enkel toe te passen als de monitor in de kijkhoek staat van de lifeguard en binnen de 10-20 vuistregel valt van de lifeguard ten opzichte van zijn/haar zone die hem/haar is toebedeeld.

Naast het vergroten van de veiligheid van de bezoeker zoals hiervoor omschreven, heeft een camera observatiesysteem een preventieve werking ten aanzien van ongewenste intimiteiten en vandalisme.

Eyeview Systems levert maatwerk in systemen voor camera observatie. Wilt u hierover meer weten? Voor een vrijblijvende afspraak kunt u bellen naar 0412-798080. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u ook mailen naar info@eyeviewsystems.nl

Observatiecamera’s boven en onder water kunnen een technisch hulpmiddel zijn bij het toezichthouden in zwembaden. Anders dan bij een drenkelingendetectiesysteem dient het camerabeeld, al dan niet continu, beoordeeld te worden door een lifeguard om vast te stellen of zich een calamiteit of ongewenste situatie voordoet. De computer en dus ook de software ontbreekt bij een cameraobservatie systeem en daarmee de totstandkoming van een automatisch alarm.

Meer dan 15 jaar een scherpe focus

Neem contact op voor een helder advies.

Wij stellen u graag onze referenties voor.

Uiteraard hebben wij in de 15 afgelopen jaren al heel veel projecten mogen maken en verzorgen. Verspreid over Nederland en van klein tot groot. Projecten waar we steeds met veel enthousiasme onze schouders onder hebben gezet. We tonen u graag een selectie van onze referenties.